КНИГИ ТА ЖУРНАЛИ РЕЄСТРАЦІЇЇ ТА ОБЛІКУ

(Громади, сільські і селищні ради)

Книги, журнали обліку і реєстрації (розділ 1)

Охорона праці

Автотранспорт

Відділ освіти

Бухгалтерський облік

Бланки

Обкладинки

Коробки


№ з/п

Найменування продукції

К-ть арк

Фор
мат

КНИГИ ТА ЖУРНАЛИ (РОЗДІЛ 1)

1

Реєстр для реєстрації нотаріальних дій органу місцевого самоврядування (прошита)

25-
-250

А4
80г/м.кв
бумвініл
хр-зац

2

Реєстр для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених (прошита)

25-
-250

А4
80г/м.кв
бумвініл
хр-зац

3

Реєстр для реєстрації заповітів

по
замов
ленню

А4
80г/м.кв
бумвініл
хр-зац

4

Алфавітна книга обліку заповітів

-"-

-"-

5

Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна

-"-

-"-

6

Книга обліку і реєстрації спадкових справ

-"-

-"-

7

Алфавітна книга обліку спадкових справ

-"-

-"-

8

Книга обліку бланків свідоцтв про народження

-"-

-"-

9

Книга обліку бланків свідоцтв про смерть

-"-

-"-

10

Книга обліку бланків свідоцтв про шлюб

-"-

-"-

11

Книга обліку бланків свідоцтв про розірвання шлюбу

-"-

-"-

12

Книга обліку бланків свідоцтв про зміну імені

-"-

-"-

13

Журнал обліку заяв про шлюб

-"-

-"-

14

Журнал реєстрації заяв щодо перенесення дати реєстрації шлюбу

-"-

-"-

15

Журнал реєстрації заяв про визнання батьківства

-"-

-"-

16

Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію народження відповідно до ст.133 , 135 Сімейного Кодексу України

-"-

-"-

17

Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію народження

-"-

-"-

18

Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію смерті

-"-

-"-

19

Погосподарська книга

-"-

-"-

20

Алфавітна книга об'єктів погосподарського обліку

-"-

-"-

21

Земельно-кадастрова книга

-"-

-"-

22

Журнал реєстрації договорів оренди земельних ділянок

-"-

-"-

23

Книга записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв)

-"-

-"-

24

Журнал реєстрації вхідних документів

-"-

-"-

25

Журнал реєстрації вихідних документів

-"-

-"-

26

Журнал особистого прийому громадян (прошита)

-"-

-"-

27

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян

-"-

-"-

28

Журнал реєстрації звернень громадян

-"-

-"-

29

Журнал реєстрації звернень що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб

-"-

-"-

30

Журнал реєстрації заяв працівників сільської (селищної) ради

-"-

-"-

31

Журнал реєстрації заяв

-"-

-"-

32

Журнал обліку розпоряджень сільського (селищного) голови з особового складу (переміщення, прийом. звільнення)

-"-

-"-

33

Журнал обліку розпоряджень сільського (селищного) голови з основної діяльності

-"-

-"-

34

Журнал реєстрації рішень виконкому сільської (селищної)ради

-"-

-"-

35

Журнал рєестрації рішень сесії сільської (селищної) ради

-"-

-"-

36

Журнал реєстрації виданих довідок

-"-

-"-

37

Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

-"-

-"-

38

Журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для отримання адміністративної послуги

-"-

-"-

39

Журнал обліку/реєстрації звернень споживачів адміністративних послуг

-"-

-"-

40

Журнал обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на платній основі

-"-

-"-

40

Журнал обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній основі

-"-

-"-

41

Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію

-"-

-"-

42

Журнал обліку запитів осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних, які надходять до адресно-довідкового підрозділу

-"-

-"-

43

Журнал реєстрації документів розпорядника інформації (відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

-"-

-"-

44

Журнал обліку заяв про реєстрацію речових прав на нерухоме майно

-"-

-"-

45

Журнал реєстрації, повідомлення/інформації про сім'ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах

-"-

-"-

46

Журнал обліку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

-"-

-"-

47

Журнал обліку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

-"-

-"-

48

Журнал обліку особових справ соціального супроводу

-"-

-"-

49

Журнал реєстрації актів початкової оцінки потреб дитини та її сім'ї

-"-

-"-

50

Журнал обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім"ї або реальну загрозу його вчинення

-"-

-"-

51

Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

-"-

-"-

52

Журнал обліку протоколів про адміністративні правопорушення

-"-

-"-

53

Журнал повідомлень адміністративних органів про надходження документів до ЦНАП

-"-

-"-

54

Книга реєстрації місця проживання

-"-

-"-

55

Журнал обліку повідомлень про зняття особи з реєстрації місця проживання

-"-

-"-

56

Журнал обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи

-"-

-"-

57

Журнал обліку заяв про реєстрацію місця проживання фізичних осіб

-"-

-"-

58

Журнал обліку заяв про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

-"-

-"-

59

Журнал реєстрайії актів перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини

-"-

-"-

60

Журнал обліку заяв про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-"-

-"-

61

Книга реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік

-"-

-"-

62

Книга обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання жилих приміщень

-"-

-"-

63

Журнал обліку видачі посвідчень

-"-

-"-

64

Журнал ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та колективним договором

-"-

-"-

65

Журнал реєстрації посадових і робочих інструкцій

-"-

-"-

66

Журнал обліку видачі посадових і робочих інструкцій

-"-

-"-

67

Журнал ознайомлення з посадовими і робочими інструкціями

-"-

-"-

68

Журнал обліку особових карток

-"-

-"-

69

Книга обліку руху особових справ посадових осіб органів місцевого самоврядування

-"-

-"-

70

Журнал обліку працівників, яким встановлено інвалідність

-"-

-"-

71

Книга обліку відпусток

-"-

-"-

72

Журнал обліку дисциплінарних стягнень

-"-

-"-

73

Журнал реєстрації телефонограм

-"-

-"-

74

Журнал обліку печаток і штампів, що застосовуються в установі

-"-

-"-

75

Реєстр передавання документів

-"-

-"-

76

Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених до органів місцевого самоврядування

-"-

-"-

77

Журнал обліку направлень на проходження добровільного медичного обстеження

-"-

-"-

78

Журнал обліку видачі ордерів на видалення зелених насаджень

-"-

-"-

79

Книга обліку паспортів померлих осіб

-"-

-"-

80

Домова книга

-"-

-"-

81

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

-"-

-"-

ОХОРОНА ПРАЦІ

82

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

-"-

-"-

83

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

-"-

-"-

84

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

-"-

-"-

85

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

-"-

-"-

86

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

-"-

-"-

87

Журнал реєстрації нещасних випадків

-"-

-"-

88

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

-"-

-"-

АВТОТРАНСПОРТ

1

Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху

-"-

-"-

2

Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху

-"-

-"-

3

Журнал реєстрації передрейсових інструктажів водіїв з безпеки руху

-"-

-"-

4

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв

-"-

-"-

5

Журнал обліку роботи автотранспорту

-"-

-"-

6

Журнал випуску автомобілів на лінію

-"-

-"-

7

Журнал обліку виїзду та поверненню автотраспорту

-"-

-"-

8

Журнал реєстрації подорожніх листів

-"-

-"-

9

Книга обліку подорожніх листів

-"-

-"-

10

Журнал реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом

-"-

-"-

11

Журнал реєстрації дорожньо-транспортних пригод

-"-

-"-

12

Журнал обліку вогнегасників

-"-

-"-

13

Індивідуальна контрольна книжка водія

-"-

-"-

ВІДДІЛ ОСВІТИ

1

Класний журнал 1-4 кл

-"-

-"-

2

Класний журнал 5-11 кл

-"-

-"-

3

Табель навчальних досягнень учнів 1-4 класів

-"-

-"-

4

Табель навчальних досягнень учнів 5-11 класів

-"-

-"-

5

Журнал реєстрації нещасних випадків

-"-

-"-

6

Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту

-"-

-"-

7

Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

-"-

-"-

8

Книга обліку і видачі срібних і золотих медалей

-"-

-"-

9

Книга обліку і видачі похвальних листів і похвальних грамот

-"-

-"-

10

Книга наказів з адміністративно-господарської діяльності

-"-

-"-

11

Книга наказів з кадрових питань

-"-

-"-

12

Книга наказів з основної діяльності

-"-

-"-

13

Книга протоколів засідань педагогічної ради

-"-

-"-

13

Книга протоколів засідань педагогічної ради

-"-

-"-

14

Книга записів наслідків внутрішнього контролю

-"-

-"-

15

Алфавітна книга запису учнів

-"-

-"-

16

Журнал планування та обліку роботи гуртка

-"-

-"-

17

Журнал реєстрації первинного позапланового цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів

-"-

-"-

18

Книга обліку дітей дошкільного закладу

-"-

-"-

19

Книга обліку щоденного відвідування (дит. садок)

-"-

-"-

20

Особова справа учня/учениці

-"-

-"-

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1

Книга нарахування заробітної плати

-"-

-"-

2

Книга нарахування заробітної плати (ЗОШ)

-"-

-"-

3

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

-"-

-"-

4

Журнал реєстрації довіреностей

-"-

-"-

5

Журнал реєстрації платіжних доручень

-"-

-"-

6

Журнал реєстрації договорів

-"-

-"-

7

Журнал реєстрації трудових договорів (угод)

-"-

-"-

8

Книга "Журнал-головна"

-"-

-"-

9

Касова книга

самокоп

А5

10

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів КО-3 (КО-3А)

-"-

А4

11

Оборотні відомості

на
прокол
на
пружині

-"-

а) основні засоби

-"-

-"-

б) малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться в експлуатації

-"-

-"-

в) рух господарських матеріалів і канц. приладдя

-"-

-"-

г)продукти харчування

-"-

-"-

12

Книга поточних рахунків (розрахунків з дебіторами і кредиторами)

-"-

-"-

13

Книга обліку спеціальних коштів по селищній раді

-"-

-"-

14

Книга розрахунків по батьківській платі

-"-

-"-

15

Книга "Доходи" (пустографка)

-"-

-"-

16

Табель обліку використання робочого часу Тф П-5

-"-

А3

17

Табель обліку відвідування дітей ф 305

-"-

А4

18

Меню-вимога на видачу продуктів харчування

-"-

-"-

19

Відомість видачі матеріалів на потреби установи ф410

-"-

-"-

20

Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування Тф № 3-13

-"-

-"-

21

Інвентарна картка обліку об"єкта основних засобів

190
г/м.кв

А5

22

Інвентарна картка групового обліку основних засобів

190
г/м.кв

А5

23

Пустографка (зошит)

60
г/м.кв

А4

24

Алфавітна пустографка

-"-

-"-

БЛАНКИ

1

Бланк "Прибутковий касовий ордер"

офсет

А5

2

Бланк "Видатковий касовий ордер"

офсет

А5

3

Бланк "Квітанція про прийняття податків і зборів"

самокоп

А6

4

Бланк "Рахунок"

-"-

А5

5

Бланк "Накладна"

-"-

А5

6

Бланк "Посвідчення про відрядження"

60
г/м.кв

А5

7

Бланк "Довіреність"

60
г/м.кв

А5

8

Особова картка працівника (форма П-2)

хр-зац

А4

9

Особова картка працівника (форма П-2ДС)

80
г/м.кв

А3

10

Карта первинного обліку призовника

190
г/м.кв

А5

11

Особиста карта призовника

190
г/м.кв

А6

12

Картка прописки форма А

190
г/м.кв

А5

13

Поквартирна картка форма Б

190
г/м.кв

А5

14

Картка реєстрації особи

190
г/м.кв

А5

15

Адресна картка

190
г/м.кв

А5

16

Особова картка зареєстрованих у місті/селі

190
г/м.кв

А4

17

Заява про видачу паспорта

170
г/м.кв

А5

18

Заява про реєстрацію місця проживання

80
г/м.кв

А4

19

Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

-"-

-"-

20

Заява про реєстрацію місця перебування

-"-

-"-

21

Заява про зняття з реєстрації місця проживання

-"-

-"-

22

Дані про новонарождену дитину

-"-

-"-

23

Подорожній лист шкільного автобуса

60
г/м.кв

А5

24

Подорожній лист легкового автомобіля

-"-

-"-

ОБКЛАДИНКИ

1

Посвідчення депутата (95х65 мм)

од.

ПС
1,2мм

2

Обкладинка для підшивки архівних документів, А4

од.

ПС
1,2мм

3

Обкладинка для підшивки архівних документів, А3

од.

ПС
2мм

4

Обкладинка для архівної справи А4

од.

ПС
2мм

5

Обкладинка для твердої оправи справ, бумвініл

од.

ПС
2мм

КОРОБКИ

1

Коробка архівна 38х26х16

од.

ПС
2мм

2

Коробка архівна нестандартна(46*32*16)

од.

ПС
2мм

3

Коробка архівна індивідуального замовлення

од.

ПС
2мм