КНИГИ ТА ЖУРНАЛИ РЕЄСТРАЦІЇЇ ТА ОБЛІКУ, БЛАНКИ

(Військові частини)


№п/п

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ

1.

Книга штатно-посадового обліку особового складу

2.

Книга алфавітного обліку особового складу

3.

Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу

4.

Книга алфавітного обліку військовослужбовців за контрактом військової частини

5.

Книга алфавітного обліку офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом

6.

Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу

7.

Книга обліку безповоротних втрат особового складу

8.

Книга обліку особових справ військовослужбовців

9.

Книга обліку особових справ військової частини

10.

Книга обліку особових справ кандидатів на військову службу за контрактом

11.

Журнал обліку особових справ кандидатів на військову службу за контрактом

12.

Журнал обліку роз'яснювальної та агітаційної роботи

13.

Журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом військової частини

14.

Журнал обліку співбесід з кандидатами на військову службу за контрактом

15.

Журнал обліку кандидатів на військову службу за контрактом

16.

Журнал обліку протоколів атестаційної комісії

17.

Книга

18.

Журнал обліку наказів командира військової частини

19.

Книга обліку наказів і розпоряджень

20.

Книга наказів з кадрових питань

21.

Книга наказів (з адм.госп.питань)

22.

Книга обліку наказів і директив

23.

Журнал доведення наказів та директив офіцерам і прапорщикам (військовослужбовцям) служби за контрактом військової частини

24.

Журнал оголошення наказів, директив та інших службових документів особовому складу

25.

Журнал контролю за станом обліку особового складу

26.

Журнал реєстрації вхідних документів

27.

Журнал реєстрації вхідних телеграм

28.

Журнал реєстрації вихідних документів

29.

Книга обліку особового складу

30.

Добова відомість

31.

Журнал реєстрації рапортів

32.

Журнал обліку службових розслідувань

33.

Журнал обліку підготовлених документів

34.

Книга реєстрації облікових документів

35.

Журнал обліку перехідних службових документів

36.

Журнал контролю за виконанням документів

37.

Журнал контролю за виконанням службових документів

38.

Журнал інвентарного обліку письмових зброшурованих матеріалів

39.

Книга обліку ключових блокнотів

40.

Журнал обліку робочих зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, бланків (форм)

41.

Журнал обліку журналів карток і завершених провадження справ

42.

Розносна книга

43.

Пакетно–контрольний журнал

44.

Робочий зошит

45.

Книга обліку робочих зошитів

46.

Журнал обліку видань та креслень

47.

Журнал обліку видачі справ

48.

Книга обліку особових справ

49.

Журнал контролю за особовим складом військової частини

50.

Журнал обліку робочого часу

51.

Журнал реєстрації довідок

51/a.

Книга скарг, заяв та пропозицій

52.

Журнал обліку та видачі печаток і штампів (додаток 73)

53.

Журнал обліку та видачі печаток і штампів (додаток 84)

54.

Журнал обліку осіб, які прибули у відрядження

55.

Інвентарний журнал обліку справ, які знаходяться на архівному зберіганні

57.

Журнал обліку по наказу Міністра Оборони України №27

58.

Журнал обліку осіб залучених до роботи в органах спеціального зв’язку

59.

Журнал обліку машинних носіїв інформації

60.

Книга обліку шифрів

61.

Журнал реєстрації шифротелеграм (кодограм)

62.

Журнал обліку шифрів і засобів кодування

Посвідчення

63.

Журнал вручення шифротелеграм адресатам та виконавцям

64.

Книга обліку послідовності введення в дію шифрів

65.

Журнал обліку машинних носіїв інформації

66.

Журнал обліку електронних носіїв інформації

67.

Журнал здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них

68.

Технічний журнал абонента мережі спеціального зв'язку, що використовує апаратно-програмний комплекс криптографічного захисту інформації

69.

Журнал запитів про розкриття сховищ і робочих папок за відсутності відповідальної за них особи

70.

Книга обліку ідентифікаційних жетонів з особливими номерами військовослужбовців

71.

Журнал обліку розмноження документів

72.

Журнал гостевих перепусток

73.

Журнал постійних перепусток

74.

Журнал перевірки пожежної безпеки приміщень військової частини перед їх закриттям на при кінці робочого дня

75.

Журнал інструктажів по заходам безпеки

76.

Книга видачі зброї та боєприпасів військової частини

77.

Книга обліку нестач

ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ

78.

Журнал реєстрації вхідних документів з грифом «Для службового користування

79.

Журнал реєстрації вихідних та внутрішніх документів з грифом «Для службового користування»

80.

Журнал обліку конвертів (пакувань) з грифом «Для службового користування» військової частини

81.

Журнал обліку та розподілу видань з грифом «Для службового користування» військової частини

82.87.

Журнал обліку видавання справ і видань військової частини з грифом «Для службового користування»

83.

Журнал реєстрації документів з грифом «Для службового користування»

84.

Журнал обліку та розподілу видань з грифом «Для службового користування» військової частини

85.

Журнал обліку видачі справ з грифом «Для службового користування»

86.

Журнал обліку довідок про наявність допуску до державної таємниці

88.

Журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці

89.

Журнал реєстрації карток результатів перевірки громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці

91.

Журнал обліку секретних розпорядчих документів

92.

Книга щоденної видачі секретних документів

93.

Журнал обліку секретних видань

94.

Книга

БЛАНКИ

Вихідна шифртелеграма

Вхідна шифртелеграма

Вихідна кодограма

Вхідна кодограма